Socialdemokraterna, LO och Kommunal vill storsatsa kring hållbart arbetsliv och goda arbetsvillkor

Idag lanserar Socialdemokraterna i Karlskrona tillsammans med LO Karlskrona och Kommunal Karlskrona ett handlingsprogram för att under nästa mandatperiod aktivt arbeta för en utveckling av Karlskrona kommuns personalpolitik.

”Karlskrona kommuns största tillgång är vår personal. Vi vill att detta inte är något man bara säger utan vi vill verkligen utveckla och förbättra villkoren för all vår personal. Därför presenterar vi idag ett personalpolitiskt handlingsprogram för ett mer hållbart arbetsliv ”, säger Sandra Bizzozero (S) kommunalrådskandidat, Karlskrona.

“Kommunals medlemmar brinner för sina arbeten och för att skapa en god välfärd för Karlskronaborna. För att skapa ännu bättre förutsättningar för detta krävs bättre arbetsvillkor och trygga anställningar. Vi är glada att vi tillsammans med Socialdemokraterna och LO-facken idag kan lansera flera förslag som förbättrar vardagen för våra medlemmar, fortsätter Johan Bohman, ordförande för Kommunal Karlskrona.

”Förslagen i det personalpolitiska programmet handlar om många saker som gör stor skillnad för personalen. Det handlar om rätt till tillsvidareanställning, ökad grundbemanning och att heltidsarbete ska vara norm i Karlskrona kommun. I programmet skriver vi också att allmän visstidsanställning i Karlskrona kommun snarast ska upphöra, fortsätter Eva Strömqvist, ordförande LO Karlskrona.

”Karlskrona kommun behöver bli en bättre arbetsgivare. Kommunen ska vara en förebild då det gäller trygga anställningar, minskad stress och bättre arbetsmiljö. ”, avslutar Magnus Manhammar, ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona.

facebook Twitter Email