Ombudsröstning till partikongressen 2019

Idag börjar ombudsröstningen till Partikongressen 2019 som kommer att hållas i Örebro.

I era brevlådor har ni idag fått ett kuvert som innehåller valsedel, valsedelskuvert, svarskuvert och en folder med bilder på de ombud ni kan rösta på.

Glöm inte att vi måste ha era röster senast fredagen den 21/12.

Nedan följer en närmare presentation av ombuden:

 

Roland Andreasson 59 år Trossö

 

Jag jobbar i en Tobaksaffär och är fackligt och politiskt aktiv.  Jag brinner för justa och trygga arbetsförhållande både vad gäller arbetslivet och för barn och ungdomar.

Gift och har en vuxen dotter.

Spelar golf ock tävlar i Hästskokastning.

Har styrelseuppdrag i Handels avd. och i LO distriktet. Samt aktiv i Hyresgästföreningen.

Mitt politiska liv har jag till stora delar lagt på att vara med o påverka inom utbildningsväsendet för att få rättvisa o jämlikhet för våra tillkommande vuxna som ska ta över samhället framöver. Alla är värda att få en så bra start i livet som möjligt.

För närvarande ser jag några viktiga frågor som behöver tas tag i på allvar.

-Dels gäller det att få en likvärdig skola i landet, kvaliteten ska inte vara avgörande av vilken kommun och dess ekonomi som föräldrarna valt att bosätta sig i.

-Skolan ska inte kunna konkurrensutsättas av privata vinstdrivande bolag. Samt att våra skattepengar ska gå till verksamhet i hela välfärden istället för till vinstdrivande företag.

-Arbetsrättsrättslagstiftningen kommer jag försvara i nuvarande form och föröka påverka så den utvecklas och stärks. Den är en av grundbultarna i den framgångsrika Svenskamodellen som samhällssystem. Bra arbetsvillkor med en lön som går att leva på gör att man mår bra och gör ett gott jobb. Jag anser att det är som det gör att samhället mår bra.

 

Shahram Behrouz 22 år Karlskrona

 

Jag har nyligen flyttat tillbaka till Karlskrona efter att ha jobbat som distriktsombudsman för SSU i Jönköpings län de senaste två åren. Jag har innan dess haft det fina förtroendet att få sitta i Karlskronas kommunfullmäktige under den gångna mandatperioden . Idag studerar jag statsvetarprogrammet på Linnéuniversitetet. Jag är nominerad till socialdemokraternas partikongress 2019.

Sverige har blivit allt mer polariserat. När motsättningarna i samhället växer är den unga generationens ansvar större än någonsin. Vi socialdemokrater behöver på allvar prata mer om hur klassamhället påverkar våra förutsättningar.

Ökad främlingsfientlighet, ansträngd ekonomisk situation för våra pensionärer och längre vårdköer kan endast vändas genom socialdemokratiska välfärdsreformer. Ideologiska samhällsreformer är viktigare än att stå i mitten av svensk politik.

En stark folkrörelse sträcker ut handen till våra äldre samtidigt som vi banar vägen för våra unga.

Rösta på en ung kandidat! Tack för ditt förtroende.

 

Lisbeth Bengtsson 52 år Rödeby

 

Jag tror på alla människors lika värde, på ett samhälle där alla bidrar efter förmåga, på demokrati, på facklig/politisk samverkan, på utbildning, på att en jämställd värld är möjlig… och mycket mera.

Viktigt för mig är alla människors rätt att ha ett arbete till en lön som går att leva på och drägliga arbetsvillkor. Detta får vi med god utbildning, jämställda villkor och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Uppfylls detta får vi gemensamt råd med skola, vård, omsorg samt pensioner som speglar vårt arbetsliv.

 

Egzonita Maxhuni 25 år Karlskrona

 

Jag är utbildad statsvetare och jobbar som ombudsman för SSU Blekinge.

Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor och en av de som ligger varmt om hjärtat är att fler unga ska få chansen att påverka politiken. Eftersom vi unga är inte bara framtiden, vi är också nutiden. Jämställdhet och jämlikhet är också något som ligger mig varmt om hjärtat. Det är frågor som berör och engagerar mig.

 

Camilla Persson 34 år Långö

 

Är en småländsk kvinna som har brunnit för jämställdhet sedan lågstadiet när läraren tyckte att det såg bättre ut om den valde sekreteraren blev ordförande och tvärtom. Den valde sekreteraren var en kille. Läraren var en kvinna.

Jag brinner för jämställdhet, HBTQI och inrikestrafiken.

 

Ingemar Toresten 62 år Torskors

 

Jag jobbar på Beijer byggmarknad i Karlskrona, är handels ombud samt sitter i styrelsen på Handels avd.4 i Kristianstad., där jag har posten som internationellt ansvarig. Sitter även med i Beijer byggs centrala fackliga grupp (cfg) och som personalrep. i Beijers bolagsstyrelse, Här i Karlskrona så är jag med i den externa valberedningen.

 

Sandra Bizzozero 40 år Trossö

 

Jag brinner för att skapa det goda livet för alla med fokus på jobb, livslångt lärande och trygghet i alla delar av livet.

Då är jämlikhet och jämställdhet en förutsättning för att alla ska känna framtidstro.

 

Karin Daleke 44 år Jämjö

 

Jag är tvåbarnsmamma och jobbar som arbetsledare i receptionen på ett av Karlskronas hotell (det bästa i min mening 🙂 ) . Jag har valt att ta en aktiv del i partiet för att kunna påverka de frågor som jag brinner för, främst att möta och motverka fördomar, orättvisor och brister i samhället runt omkring mig. Det är viktigt att samhället runt oss fungerar för alla. Fritiden spenderar jag till stor del i Karlskronas underbara skärgård, men jag är också kassör i en av stadens idrottsföreningar, och självklart spenderar jag gärna tid med vänner och bekanta på olika aktiviteter.

 

Marcus Degerskär 35 år Hässlegården

 

Jag jobbar som facklig klubbordförande och drivs av att vi alla är lika värda i alla lägen av livet.

Oavsett åt vilket håll livet vänder, ska vi ha ett samhälle som finns där. Det kräver att vi tillsammans utvecklar vårt samhälle och aktivt deltar i det.

Allt kommer med en kostnad och det ska vi gemensamt dela på, efter förmåga.

Vi behöver hitta en balans, både hemma och på jobbet, där alla får höras och vara en del av det som påverkar oss. Det gör oss starka.

På hemmaplan har jag min familj med två barn och vårt hem att pyssla om. Vid sidan om det är idrotten mitt största intresse och föreningslivet har varit en stor del i att forma mig.

 

Shirin Sahebjamee 46 år Långö

 

Jag är utbildad nationalekonom och arbetar som handläggare på Fritid-och kulturföreningen i Ronneby kommun Jag har varit förtroendevald fritidspolitiker sedan 2010.

 

Eva Strömqvist 64 år Holmsjö

 

or på landsbygden och arbetar som ombudsman i Kommunal. Har jobbat inom kommunen och varit fackligt aktiv i många år och även förtroendevald inom politiken. Jag tror på det goda i livet.  Ett modernt och jämställt samhälle där ingen lämnas efter. I Karlskrona ska hela kommunen leva, vara tillgänglig för alla medborgare och vara planerat på ett sätt som möjliggör för alla att delta på lika villkor.  En god sjukvård och rätt vård i rätt tid. Alla delar av livet är viktiga och alla ska få känna trygghet i att samhället finns där när behov av olika slag uppstår. Vi behöver fortsätta satsa för jobb och utveckling, tryggare anställningar och stärka rätten till heltidsanställningar.

 

Sattar Zad 56 år Hässlegården

 

Jag är från Iran/Teheran. Kom till Sverige 1986 och bott i Karlskrona sedan 1989. Är gift och har tre utflugna (vuxna) barn. Jobbar som trafikplanerare i Torsås kommun.

 

Elina Gustafsson 30 år Rosenholm

 

Jag arbetar till vardags med folkbildning och kultur och bor tillsammans med sambo och en snart fem år gammal son.

Jag har varit aktiv i Socialdemokraterna i 9 år och brinner mest för jämställdhets och integrationsfrågor. Om jag får förtroendet att bli ombud på partikongressen så vill jag bidra med att säkerställa att jämställhet blir en röd tråd genom alla politiska förslag och idéer vi fattar beslut om. Min övertygelse är att samhället skulle bli bättre och starkare om vi blev mer jämställda och jämlika. Jag företräder nu partiet i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

 

Ida Larsson 26 år Långö

 

Jag är utbildad statsvetare som har jobbat för Socialdemokraterna i Karlskrona de senaste 1,5 åren. Nu jobbar jag som verksamhetsutvecklare för Hyresgästföreningen. Mina hjärtefrågor är feminism och jämlikhet. Om ni väljer mig blir det första partikongressen för mig och jag lovar att i så fall göra allt jag kan för det som vi tillsammans tycker är viktigt!

 

Magnus Manhammar 38 år Karlskrona

 

Jag kandiderar till ombud till partikongressen. Mitt engagemang tar sin början i alla människors lika värde, i mångfald och i tanken att tillsammans är vi starka. Jag har i hela mitt liv kämpat mot rasism och för samarbete mellan människor. För mig är arbetet för att värna vår miljö en av de viktigaste framtidsfrågorna.

facebook Twitter Email