Håkan Eriksson valdes till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande i Kunskapsnämnden

Under gårdagens medlemsmöte valde medlemmarna Håkan Eriksson till Socialdemokraternas kandidat till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande i Kunskapsnämnden.

Det är på kommunfullmäktige i oktober och november 2018 som formellt beslut om uppdragen för kommande mandatperiod tas.

På mötet valdes även Rikard Jönsson till vice ordförande för kommunfullmäktige.

Selma Björk Matthiasdottir, Marcus Degerskär och Elina Gustafsson valdes till ledamöter i kommunstyrelsen.

Hind Abdul Wahab, Eva-Lotta Altvall, Annica Blomstrand, Ulf Härstedt och Jan-Anders Lindfors valdes till ersättare i kommunstyrelsen.

Till kommunfullmäktiges valberedning valdes Eva-Lotta Altvall, Helene Gustafsson, Rikard Jönsson och Camilla Persson.

Mats Nilsson valdes till vice ordförande i kommunrevisionen och Lesley Appelgren valdes till ledamot i kommunrevisionen.

Till ersättare i Funktionsstödsnämnden valdes Lena Klintefors, och Lesley Appelgren valdes till nämndeman i tingsrätten.

Nästa medlemsmöte äger rum den 18 november kl 15.00 i Sparresalen. Då väljs resterande kommunala uppdrag däribland alla nämnduppdrag.

facebook Twitter Email