Karlskrona förtjänar bättre kommunikationer

Idag skriver Sandra Bizzozero i Sydöstran debatt om att vi behöver bättre kommunikationer och hur viktigt det är med breda samarbeten.

Det är min absoluta ståndpunkt att viktiga investeringar i infrastruktur är helt avgörande för Karlskronas och sydöstra Sveriges framtid och jag är än mer övertygad att ska vi nå framgång i dessa frågor behöver vi ett brett samarbete och samverkan över partigränserna säger Sandra Bizzozero. Här kan ni läsa debattartikeln:

Sydöstran

facebook Twitter Email