Fördelning av platser till sommarkurser och basår

Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. För att möta behovet föreslår regeringen att antalet platser ökas inom högre utbildning.

För att fler ska kunna börja studera redan i sommar föreslår regeringen nu en fördelning av 6 000 platser till sommarkurser. För att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom 4 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår).

Studenter som vill läsa in en utbildning med snabbare takt, eller som på grund av rådande läge inte får ett sommarjobb och vill passa på att bredda sina studier, kan göra det genom sommarkurser under sommarmånaderna. Det är också en chans för permitterade eller varslade att bredda sin kompetens eller prova på studier. Regeringen har föreslagit att totalt 177 miljoner kronor inklusive studiemedel satsas på sommarkurser vilket motsvarar 6 000 sommarkursplatser. Det finns närmare 400 sommarkurser som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Pandemin har gjort att fler vill hjälpa till i vården och söktrycket på vårdutbildningarna ökar. För att fler ska kunna bli behöriga att läsa till exempelvis en vårdutbildning eller teknisk utbildning vill regeringen förstärka med totalt 277 miljoner kronor inklusive studiemedel för att möjliggöra för totalt 2 000 ytterligare platser inom basår 2020 och 554 miljoner kronor inklusive studiemedel för att möjliggöra för totalt 4 000 ytterligare platser inom basår 2021.

Här hittar du förslaget till fördelning av platser per lärosäte:

facebook Twitter Email